Εγγραφές 2017-2018

Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2017-2018 έχουν ξεκινήσει. Τα τμήματα διαμορφώνονται με βάση τη χρονολογία γέννησης των παιδιών, αφού αυτό ισχύει και στην μετέπειτα σχολική ζωή τους, δηλαδή στο δημοτικό. Ως εκ τούτου, για τη σχολική χρονιά 2017-2018 τα παιδιά που εγγράφονται θα ενταχθούν στο:

  • Νηπιαγωγείο ( χρονολογία γέννησης 2012)
  • Προνηπιακό τμήμα ( χρονολογία γέννησης 2013)
  • Προ-προνηπιακό τμήμα (χρονολογία γέννησης 2014)
  • Μεταβρεφικό τμήμα (χρονολογία γέννησης 2015)

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή των παιδιών είναι:

α) Πιστοποιητικό γέννησης

β) Βεβαίωση παιδιάτρου (για τα παιδιά μέχρι 5 ετών-προνήπια)

γ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( για τα παιδιά του νηπιαγωγείου)

δ) Αντίτυπο βιβλιαρίου υγείας (εμβόλια)

Συμμετέχουμε και τη νέα σχολική χρονιά 2017-2018 στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (πρόγραμμα ΕΣΠΑ)

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com